Den store julesangboka - Sølvin Refvik


Den Store Julesangboka inneholder mange av de mest kjente julesangene, og både gamle og nyere sanger har fått plass.
Boka egner seg også fint til hyggestund hjemme med gitar- eller pianoakkompagnement, og den er laget for å være en allsidig og variert samling med sanger i et godt og sangbart toneleie.

Kr 325,-

Mer info og bestilling:
www.davoy.no/products/den-store-julesangboka-solvin-refvik


Endre Dåvøy
Endre Dåvøy

Forfatter