Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Priser, valutakurser og korona

24. March 2020

Priser, valutakurser og korona

På grunn av store svingninger i valutakurser nå i disse koronatider, må vi ta forbehold om priserendringer. Priser vil kunne bli justert på kort varsel. Du vil bli kontaktet dersom dette gjelder ditt kjøp.