Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Eksotiske strengeinstrumenter

Hora Domra inkl. bag

Hora

Hora Domra, inkl. bag.
4-strengs eller 3-strengs.

Laget i Romania.