"For Dummies" er en serie bøker som gir lettfattelige innføringer i forskjellige emner, bl.a. innenfor musikk.
Det er gitt ut "For Dummies"-bøker for en rekke instrumenter og musikalske emner.
Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i flere bøker i denne serien.