Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Mandola

< Mandolin / Mandola

Mandola er storebroren til mandolinen, og har 8 strenger i 4 par, stemt i kvinter.

Tenor-mandola (England og Irland) eller mandola (USA og Canada) er stemt som en bratsj (CGDA fra mørkest til lysest), en kvint under mandolin og fiolin. 

Oktav-mandola (England og Irland) eller oktav-mandolin (USA og Canada) er stemt en oktav under mandolinen (GDAE).
Oktav-mandola brukes ofte i engelsk og irsk folkemusikk, og er nesten lik irsk bouzouki.
De viktigste forskjellene er at halsen på oktav-mandola er kortere enn bouzouki, mens strengene er tykkere.