Daniel Mari er en strengeprodusent i New York, USA.
Faren hans startet La Bella Strings, og han kommer fra en familie som har laget strenger i Italia siden 1600-tallet.

Daniel Mari lager strenger til alle vanlige og uvanlige strengeinstrumenter.
Strengene fra Daniel Mari får jevnt over meget gode tilbakemeldinger, selv om de er relativt rimelige.