Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Alle tiders sangbok 3 - Sølvin Refvik

Norsk Noteservice

Her kommer en ny og spennende sangbok med sanger for alle anledninger! Boka er inndelt i fire kapitler: Viser, Pop, rock og ballader, Jazz og latin, Høytid.

Alle sangene er notert med melodilinje, tekst og besifring.

Underveis i boka finner du inntegnet diagrammer over gitarakkordene på mange av sangene. På denne måten kan det være lettere å finne ut hvordan du kan spille akkorder som du kanskje ikke kjenner fra før.

Alle siders sangbok 3 inneholder totalt 144 sanger. Bak i boka finnes det register over innholdet i bok 1 og 2, samt en større oversikt over gitar- og piano/keyboardakkorder.

INNHOLD