Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Den elektriske gitarboka - Sølvik Refvik

Norsk Noteservice

1 på lager


Av Sølvin Refvik.

Den elektriske gitarboka 1 (DEG 1) gir en grundig innføring i spill på elektrisk gitar. Her finner du stilarter som blues, rock, pop og folkemusikk, og du kan bruke bok og CD-er til selvstudium, spille sammen med venner, eller arbeide med stoffet sammen med en lærer. (Både teknikker og låter i boka kan også spilles på akustisk gitar.) Dersom du er helt fersk på gitaren, sjekk Førstehjelp for el-gitarister og/eller Gitarboka mi! – 1.

Den elektriske gitarboka 1 inneholder låter, øvelser og bakgrunns- og teoristoff som til sammen gir deg det du trenger for å spille bra gitar. Du lærer mange ulike låter og spilleteknikker, og du opparbeider et bredt repertoar i forskjellige stilarter. Lærestoffet i boka øver opp både teknikk og musikalitet, og du får praktisk og teoretisk ballast for videre arbeide med gitaren. Boka inneholder mange kjente låter; samtidig presenteres det mye nytt stoff som er skrevet spesielt for denne samlingen. 

En viktig del av Den elektriske gitarboka 1 er de vedlagte CD-ene. Øv inn låter og spillestoff sammen med musikken her, improviser, og forsøk å få gitarspillet ditt til å bli en del av den musikalske helheten. 

Den Elektriske Gitarboka 2 (DEG 2) passer for deg som har spilt en stund og som ønsker nye utfordringer for å bli bedre på gitaren. Det kan være en stor fordel om du har spilt deg gjennom låter og øvelser i DEG 1 før du begynner med denne boka, og mange av øvelsene bygger videre på stoff som finnes i bok 1. 

Du kan bruke DEG 2 til selvstudium, sammen med en lærer eller andre som er interessert i å lære mer om gitarspill. I DEG 2 arbeider du med mange ulike låter og spilleteknikker, og du opparbeider et bredt repertoar i forskjellige stilarter. Lærestoffet i boka øver opp både teknikk og musikalitet, og du får praktisk og teoretisk ballast for videre arbeid med gitaren. Boka inneholder mange kjente låter; samtidig presenteres det mye nytt stoff som er skrevet spesielt for denne samlingen. Du finner også mange kommentarer om teknikk og spillemåter, samt masse bakgrunnsstoff om musikk og artister. 

Opplegget i Den Elektriske Gitarboka 2 tar for seg mange ulike musikkretninger. Her vil du finne varierte og utfordrende øvelser i tillegg til låter i stilarter som rock, neoklassisk, folkemusikk, latin, jazz og blues.  

Som gitarist ønsker du sikkert å videreutvikle dine evner til å improvisere, og i Den elektriske gitarboka 2 vil du finne både øvelser og låter som egner seg godt til dette. 

En viktig del av Den Elektriske Gitarboka 2 er de vedlagte CD-ene. Øv inn låter og spillestoff sammen med CD og forsøk å få gitarspillet ditt til å bli en del av den musikalske helheten.

 

Den elektriske gitarboka 3 bygger videre fra bok en og to i samme serie.  Skal du ha fullt utbytte av denne boka, bør du ha arbeidet grundig med de ulike øvelsene (arpeggio/sweeping, pivotering, picking, tapping, skalaer og akkorder) og låtene som finnes i bok en og to.

Repertoaret i Den elektriske gitarboka 3 konsentrerer seg om jazzlåter, med et hovedskille mellom standardlåter og stilarter som jazzrock, funk og fusion.  Det er lagt betydelig vekt på standardlåtene, da disse er å regne som en felles internasjonal kulturarv som mye av jazzmusikken har sitt utspring fra. Vi kan si at repertoaret med standardlåter er med på å bygge en felles jazzmusikalsk plattform.  Men samtidig er det svært viktig å være oppmerksom på at standardlåtene gir stort rom for egen bearbeidelse og personlig tolkning av musikken.

Som med de to foregående bøkene i serien, har det med Den elektriske gitarboka 3 vært en hovedide å  forsøke  å få med musikk som inneholder viktige metodiske og tekniske elementer. Slike elementer kan være sentrale melodiske fraser, akkordvendinger, skalaer, riff, ostinater eller arpeggiofigurer.  Dette er musikalske byggesteiner som kan brukes som et teknisk og musikalsk verktøy, og behersking av disse ulike elementene er med på å danne fundamentet for en personlig spillestil.

I tillegg er det lagt vekt på å få med standardlåter som er laget av personer som har vært musikalske trendsettere - personer som har vært med på å sette sitt preg på jazzhistorien.  Noe av disse er også presentert gjennom bakgrunnsstoff og portretter.  Forhåpentlig vil dette være med på å sette musikken i et riktig stillistisk og historisk perspektiv.  kanskje vil det også kunne vekke nysgjerrigehet slik at du selv finner ut mere om musikken til de nevnte personene.

INNHOLD

Mads Eriksen, gitarhelt og gitarlærer uttaler følgende:

«Med Den Elektriske Gitarboka har forfatter Sølvin Refvik frembragt et læreverk for elektrisk gitar av særdeles høy kvalitet. Verket fremhever seg ved et gjennomført bra pedagogisk opplegg og aktuelle musikkeksempler i mange stilarter. Forfatteren viser at han er en oppdatert herre som kjenner gitarspillets mysterier både fra utøverens og pedagogens side, og stoffet som presenteres virker godt utprøvd i undervisningssituasjonen. De vedlagte CD-ene gir brukeren mulighet til å spille med selv, og gjør at Den Elektriske Gitarboka blir en komplett gitarskole som kan anbefales for både gitarlærere og elever.»

Eivind Aarseth, en av norges mest brukte gitarister kommer med følgende gullkorn om Den Elektriske Gitarboka 2:

« Jeg skulle ønske jeg hadde hatt denne boka da jeg begynte å spille! Sølvin Refvik har laget en bok som er lett å finne fram i, samtidig som det er nok tyngde til at alle gitarister, uansett nivå og erfaring, vil finne noe de har utbytte av å jobbe med.»