Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Didgeridoo av eukalyptus

Dunum

Høykvalitets tradisjonell didgeridoo fra Australia.
Uthult på naturlig måte av termitter.
Uten dekor eller malt av aborginere.

Unike, enkeltstående instrumenter.
Lengde, dekor og pris kan variere.
De fleste er ca. 140 cm lange.
Pris mellom kr 4.000 og 7.500.

Bildene viser eksempler på hvordan didgeridooene kan se ut.

Ta gjerne kontakt for mer info.