Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Dixon One-Piece Tenor D Tapered Bore fløyte

Tony Dixon

Dixon TB014D fløyte i ett stykke, med konisk boring.
Tenor / Low D (en oktav lavere enn Sopran).

Den koniske boringen gir fløyten en solid tone med god respons, og det er særlig merkbart på de dypeste tonene.