Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Du har gjeve oss auge

Endre Dåvøy Musikk


En fin, liten melodi på en fin takkebønn.
Arrangert for kor SATB, og inkl. også en versjon med melodi + besifring.