Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Fløyte i indiansk stil

Roosebeck

Roosebeck fløyte i Native American / indiansk stil.
Fløyten består av to deler, selve fløyten eller røret og fuglen eller ryggblokken.
Luftmengden reguleres ved å skyve fuglen over toppåpningen.
Du kan justere tonehøyden litt ved å flytte fuglen fremover (lysere tone) eller bakover (mørkere tone).
Pass på å ikke stenge åpningen helt.
Fargen på treverket kan variere.
Stemt i F.