Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Folkeleg musikk i Rogaland - Ingebrigt Bjelland

Cantando

2 på lager


Redaktøren, Ingebrigt Bjelland, har vore rundt i Rogaland fylke med band-opptakar og spelt inn gamle dansar, bryllupsmarsjar, viser og salmar. Dette blei gjort for at god kultur ikkje skulle gå i gløymeboka.

Stoffet er arrangert for song, kor, orgel, piano og gammaldansorkester, alt etter sjanger.
Mange av tekstane og melodiane i opplegget har – etter det ein kjenner til – ikkje tidlegare blitt nedteikna eller publiserte.

Stoffet vil kunna nyttast i musikkskulen, grunnskulen, i heimane, i organisasjonar og ved ymse tilstellingar, dessutan som songbok med tilrettelagte arrangement og ferdig innspelte akkompagnement i tillegg til innsungne salmar, songar og viser. 

CD med innspeling av dei ulike songane i boka kan kjøpast separat.

ISBN 978-82-92494-30-8 
Hardback 258 sider Format 21 x 29,7 cm