Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Gud velsigner deg

Endre Dåvøy Musikk


En fin, liten tekst og melodi om Gud som velsigner oss.
Kan brukes som solosang, barnesang, menighets-/fellessang eller korsang.