Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Roosebeck Baby Harp TM, 12 strenger, inkl. bag

Roosebeck

Liten 12-strengs harpe med utskjæringer.

Omfang: Trinnvis fra F til C over 1 1/2 oktav.
Inkl. stemmenøkkel.