Hjelp oss (Kyrie)

Endre Dåvøy Musikk


Barnesang som bygger på historien om Bartimeus.
Tekst og musikk er laget av barn fra Lysglimt Barnegospel og Endre Dåvøy.
Noten inneholder tekst (bokmål+nynorsk), melodi (kanon) og besifring.
Gjentakelsessang mellom f.eks. solist/kor eller forsangere/menighet. Passer fint som Kyrie-ledd i gudstjenesten.
Er med i noteheftet og på CD-en “Se jeg kan!