Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Jeg takker deg, Herre (Einar Frøysa)

Endre Dåvøy Musikk


Bibelsk salme, med tekst fra Jes 12,1-6.