Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Korledelse - Konrad Mikal Øhrn

Cantando

Om motivasjon og metode for kordirigenter.
Av Konrad Mikal Øhrn.

Boken “Korledelse” behandler mange sider ved korarbeidet som krever vår oppmerksomhet som korledere, fra forhold til korets styre, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av korøvelser (korprøver), offentlige opptredener og konserter, relasjoner til menighet, skole eller annen organisasjon, å arbeide med egne ambisjoner og egen perfeksjonering osv. Den oppmuntrer oss til å stoppe opp og vurdere vår egen korlederpraksis, slik at vi kan bli mer bevisst på hvordan vi kan ta vare på og fornye vår motivasjon, til beste for oss selv og koret.

Boken er derfor ment som en oppmuntring til alle korledere om å fortsette å utvikle seg selv, og koret, i ønsket retning – slik at arbeidet med å skape vakker sang i fellesskap med mange, glade korsangere kan fortsette å være lystbetont i mange år.