Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Milde Jesus, dine hender - Toccata for orgel og perkusjon, Olav H. Haugen

Endre Dåvøy Musikk


Toccata over den kjente dåpssalmen "Milde Jesus, dine hender", av Olav H. Haugen.
Originalmelodien er skrevet av Jean-Jaques Rousseau (1752).

Spennende og rytmisk verk for orgel og perkusjon.

Fra forordet:
I år er det 300 år siden den sveitsiske filosofen Jean-Jaques Rousseau ble født. Han er mest kjent som en radikal filosof, forkjemper for fri barneoppdragelse og banebryter for ideene som førte frem til den franske revolusjon.
Men han var også musikkyndig og en populær komponist i sin samtid. Fra et syngespill som han komponerte i 1752 har vi fått melodien (lett omarbeidet av den tysk-engelske komponisten Johan B. Cramer) som sammen med teksten "Milde Jesus, du som sagde" av den finske biskop Frans M. Franzén er blitt en av våre mest kjente og kjære salmer, ikke minst ved barnedåp. Salmeteksten, i Nordahl Rolfsens oversettelse, fant sin plass i Landstads reviderte salmebok i 1926. Men til tross for stor popularitet var det ikke før i den 6. utgaven av Norsk Koralbok (1967) at melodien til Rousseau ble tatt inn i den kirkelige varmen. Den enkle melodien har vist seg svært slitesterk, og salmen fortjener stadig plassen som en populær dåpssalme.

Juni 2012
Olav H. Haugen