Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Norske salmetoner - Musikken og komponistene - Norvall Skreien

Eide Forlag

Norske salmetoner - Musikken og komponistene
av Norvall Skreien.

Den norske kirke skal være en syngende kirke. 
Dette er også bokens tema. 
Derfor er det denne gangen ikke den religiøse poesien, men kirkens toner som står i fokus. 

Boka inneholder biografi er over samtlige 144 norske komponister som har bidratt med melodier i de tre salmebøkene som i dag brukes i Den norske kirke.
Et eget kapittel er viet de religiøse folketonene, men av forståelige grunner må opphavspersonene til denne musikken dessverre forbli ukjente, uansett melodienes kvalitet og popularitet. 
Boka gir også et historisk tilbakeblikk på den religiøse musikken og salmesangen gjennom tidene med hovedvekt på den norske tradisjonen og de skiftende norske salmebøkene. 
En oversikt over musikkforlagene – komponistens viktige hjelpende hender, hører naturlig også med.

Utgitt av Eide forlag (E0747).

Hardback 282 sider - Format 12 x 18 cm.