Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Opus Blå - Klaverskole for nybegynnere av Kari Fekjar

Norsk Musikforlag

2 på lager


Intensjonen med denne klaverskolen er MUSIKKGLEDE OG SPILLELYST, hvor hovedmålet er å utvikle en glad musikant.