Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Paradiset (Barnemusikal) - Oskar Stein Bjørlykke/Gaute Øvereng

Cantando

1 på lager


Barnemusikalen Paradiset av Oskar Stein Bjørlykke og Gaute Øvereng.

Ein musikal for barn og tekt gjennomført med barn. Barna kan få uttrykke seg gjennom muikalforma sine verkemiddel: song, dans og drama.
Tekst av Oskar Stein Bjørlykke og musikk av Gaute Øvereng. Prosjektleier: Reidun Åslid Bjørlykke.

Paradiset er ein musikal som er skriven for barn og som bør framførast av barn. Det kan vere barnekor med barn i variert alder eller det kan vere elevar i skuleklasser som er aktørar. Vi har gode erfaringar med å nytte ein kombinasjon av nettopp barnekor med variert alder og elevar i femte klasse. I vårt opplegg med Paradiset inviterte vi alle femteklassingar som sokna til kurkja til å vere med. Dette førte til eit tett samarbeid med fleire barneskular, noko som vart vurdert som svært positivt frå både skulane og kyrkja si side (hentet frå føreordet av Reidun Åshild Bjørlykke, prosjektleiar).