Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Plekter av kuhorn

Dadi

Kraftig, solid plekter laget av kuhorn.
Form: Vanlig “tear shape”.