Ære være Gud

Endre Dåvøy Musikk


En ny julesang/lovsang med englenes sang på Betlehemsmarken.