Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Rundsanger og kanon - 228 sanger i melodi og tekst

Norsk Musikforlag

Samlet og redigert av Siri Randem.

Fra forordet:
Man blir glad av å synge sammen! Det er kanskje nettopp derfor at kanon-sanger som Fader Jakob, Ro, ro, ro din båt og Blinke, blinke stjernelill er blitt tradisjonssanger og allemannseie nesten hele verden rundt.

Mange av de sangbøkene der slike sanger tidligere har vært publisert, er i dag så gamle at de er relativt vanskelige å få tak i. Mange av de sangbøkene som publiseres i dag, har ofte ikke med så mange kanonsanger, siden tilfanget av andre populære og tradisjonsrike sanger ellers er såpass stort. Her ligger motivasjonen til å samle slike sanger i en egen norsk kanonsangbok.

Det å synge i kanon dreier seg om å bruke noen av de viktigste byggesteinene i musikk; puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og samklang. Det dreier seg også om musikalske elementer som harmoni og tekstur, om intonasjon og hørelære i praksis. Derfor bruker vi ofte kanon i korsang og musikkundervisningen. Elevene skal etter kompetansemålene i Læreplan-verket for Kunnskapsløftet av 2006 (LK06) kunne synge unisont og flerstemt i gruppe etter 7. trinn, med fokus på intonasjon, klang og uttrykk. De skal anvende puls, rytme, form, melodi, dynamikk, tempo og enkel harmonikk. I kanonsang bruker vi alle disse viktige byggesteinene. Ved å synge i gruppe, kan vi dessuten høste erfaring når det gjelder stemmeføring, intonasjon og klang. I LK06 vektlegges gehørsang framfor notelæring. Det å lære ved imitasjon er en forutsetning.