Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Salmebok 2008 - Forslag til ny salmebok i Den norske Kirke

Eide Forlag

1 på lager


Del I: Menighetsutgaven.

Dette salmebokforslaget er en del av den innstillingen om «reform av kirkens gudstjenesteliv» som Kirkerådet sender til høring på grunnlag av det utredningsarbeid Nemnd for gudstjenesteliv har slutt-ført i april 2008. Forslaget er utarbeidet av Nemnd for gudstjenestelivs underutvalg for salmer og salmebøker (UU5).

Denne salmeboken inneholder 359 nye salmer fra de over 4000 som ble vurdert av utvalget. Salmene i boken er det nye tilfanget av salmer som utvalget foreslår for hørings-instansene. På kirken.no finnes register over Salmer fra Norsk Salmebok og Salmer 1997 som er foreslått tatt med inn i de nye bøkene.

598 sider.

Utgitt av Eide forlag 2008.