Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Shalom, min venn

Endre Dåvøy Musikk


Shalom betyr fred.
Israelsk folketone arrangert for kor i forskjellige alternativer - blandet kor, mannskor og damekor: SATB, SAB, TTBB, SSAA.
Med besifring.
Kan synges både a cappella og med komp, og med eller uten solist.