Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Skøyen Barnegospel - Til glede og inspirasjon

Skøyen Barnegospel

2 på lager


CD som inneholder 6 barnesanger skrevet av Gro Marie Woldseth og Hilde Nygård, inkludert singback.

Noter til sangene finnes i noteheftet “6 sanger for barnekor” – klikk her.

Inneholder sangene:

  • Jesus jeg vil synge høyt
  • Takkesang
  • Når det er vondt å være liten
  • Jeg er
  • Alle trenger venner
  • Kveldsbønn