Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Vancore Kastanet maskin VCM100

Vancore

2 på lager


Åpenbart et kvalitetsinstrument. Men dets mest interessante egenskap er kanskje gåten rundt bruken av ordet maskin....