Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Vann til alle!

Endre Dåvøy Musikk


En barnesang skrevet til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2004 med tema vann.
En morsom sang med fart i, med et rettferdighets- og solidaritetsperspektiv.
Er med i noteheftet og på CD-en “Se jeg kan!”.
Denne sangen er også utgitt med engelsk tekst – “Water to all”.