Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Vokalopplæring i kor - Ivar Solberg

Cantando

Menneskestemmen er utvilsomt det mest uttrykksfulle musikalske mediet som fins. Sammen med det visuelle uttrykket kan utøverne gjennom stemmen uttrykke hele menneskets følelsesregister. Dette gir oss store muligheter for å røre og gripe publikum gjennom framføring av god vokalmusikk.

I hvor stor grad blir disse mulighetene utnyttet i koret? Det er vel de færreste kor som virkelig er i stand til å gripe tilhørerne på en skikkelig måte. Hvor ligger i så fall begrensningene? Disse kan sammenfattes i to punkter:

• Sangernes evne
• Dirigentens evne

Og forbedring av sangernes evne er en direkte følge av dirigentens evne.

Denne boka tar for seg de ulike sidene ved dirigentens oppgaver når det gjelder å utvikle sangernes evne. Det dreier seg i første rekke om sangteknikk og stemmebruk, men også om holdninger, bevisstgjøring og kunnskap.
Det er ikke nok at dirigenten selv er en god sanger, og kanskje utdannet som sangpedagog. Det kreves også en metodikk som fungerer i kor. Sangpedagogen er hjemme når hun/han er i sangstudio med én elev om gangen, men hvordan skal en utvikle et helt kor? Dette og mer til får en svar på ved å bruke denne boka. Boka egner seg også til selvstudium for sangere.

Ivar Solberg (født 13.12.1938) er utdannet ved bl.a. Nordnorsk Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole, og har stiftet en rekke kor, som Canto Polare (1982), Oslo Vokalensemble (1990), Troms Festivalkor (1992) (koret skiftet senere navn til Kammerkoret Ultima Thule) og Ungdomskoret Canto Polare (2005).

Med Ultima Thule har han vunnet i alt sju førstepriser i fem internasjonale korkonkurranser: Bad Ischl (1997), Skien internasjonale korfestival (1998), Verona (2000), Bratislava (2008) og Krakow (2012).