Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Plekter av kobber

Dadi


Tynt plekter av kobber.
Form: Vanlig “tear shape”.