Plekter av kobber

Dadi


Tynt plekter av kobber.
Form: Vanlig “tear shape”.