Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
Til kassen
Total: 0,-
God service og gode priser | Norsk nettbutikk | Verksted for blåseinstrumenter
God service og gode priser

Dette er den siste boken i Bård Tronvolds store metodeverk for piano.

Bøkene inneholder et moderne repertoar, og gir god pedagogisk progresjon i forhold til besifringsspill, metode, samspill, rytme, komposisjon og teori. I tillegg kaster tekstene et muntert blikk på musikken, instrumenter og utøverne.

Til alle bøkene følger det med en CD som inneholder et utvalg av stykkene og tekstene i bøkene. På siste del av platen finner du flere samspillsarrangementer som du kan spille sammen med.

Fra forordet:
”Albatross” er 6. og siste bind i denne pianoskolen, som startet med begynner-opplæring, og som nå vil bli ført fram til konservatorienivå. Musikken i denne boken dekker popmusikk, med spe­siell fokus på jazz, og de fleste musikkhistoriske epokene fram til i dag. Boken har et omfangsrikt utvalg av stykker. Det ligger flere klare fordeler i et stort undervisningsrepertoar. Eleven kan på denne måten lettere finne den musikken som han liker, han vil kunne skoleres i flere stilretninger og han kan finne musikalske og tekniske utfordringer som ligger utenfor den trinnvise pedago­giske læringsmodellen. Det er en fordel at elevene har gjennomgått de første bøkene i skolen.

Utfyllende beskrivelse av serien:

Besifringsspill

Besifringsspill er et av de tema denne skolen er bygd opp rundt. Besifringsspillet har en opp­bygning med stoff som bygger på hverandre, fra det enkle mot det komplekse. I bok 6 innføres akkorder i spredt leie og jazz-akkorder. Avsnittet som omhandler jazz kan virke komplisert, men det er ikke nødvendig å forstå alt for å spille musikken i boken. Det meste av musikken er skrevet ut med vanlige noter. La heller teorien modnes litt over tid og se om eleven har spesiell interesse for dette. Selv om skolen har mange fine besifringsstykker vil det være en fordel å ha en god sangbok eller ”Real Book” ved siden av.

Samspill

Hver bok har også et godt utvalg av samspillstoff. I denne boken finner du et 4-hendige stykke, stykke for 2 piano, en klavertrio og spillestemmer for fløyte eller fiolin.

Komposisjon og teori

Teoridelen er ofte knyttet opp mot praktisk oppgaver i form av små komposisjoner og arrange­menter. Det påfølgende musikkstykket i boken vil dessuten berøre den teorien som er gitt. I den­ne boken får eleven trening i komposisjon gjennom stykkene/oppgavene Mikroskop, Jazz-etyde, Chaconne, Å bygge akkorder (en vignett) og å lage improvisasjoner (Girls)

CD-en

CD-en skal være en inspirasjon til å komme i gang med stoffet. I innspillingene er det brukt både piano og synt. Synten er brukt for å vise et større klanglig rom der gjerne noen av spillestemmene bak i boken er lagt til. I slutten av hver CD finner du en samspilldel hvor eleven selv må spille sammen med et arran­gement. Dette vil lette arbeidet med samspill og trygge at også pianister kan spille like rytmisk som andre orkestermusikere. Du finner en CD-oversikt på siste side i boken.

Musikalske elementer

Teori: Kadens analyse, å bygge akkorder, kvintsirkelen, utvidet harmonisering, dorisk skala, kvintol.
Akkorder: Akkorder i spredt leie, bidominanter, jazz-akkoder.
Foredrag: Facile, con brio, fuoco, giocoso, secco, ten., 2. volta, largamente, tramquillo, tenerezza, scherzando, lento, sostenuto, stringendo, dobbel-kadens og trille.
Komposisjon: Mikroskop, Jazz-etyde, Chaconne, Å bygge akkorder (en vignett) og å lage improvisasjoner (Girls)
Ny toneart: H, Ab/F#m og G-dorisk. 
Samspill: 4-hendig, 2 piano, klavertrio og spillestemmer. 

PROGRESJON I MUSIKALSKE ELEMENTER FRA BOK 1 TIL BOK 6:

Pianoskolen 1 - Hiba Bokkara

Teori: Nøkler, notenavn, rytmer (med rytmeord) rytmeskriving, fingerstilling, fortegn, repetisjonstegn, D.C., hus 1 og 2.
Akkorder: Åpne akkorder. ”T, S og D” i små bevegelser (Hjem – Opp – Ned).
Foredrag: Styrkegrader, bindebue, legato, staccato, cresc., decresc., tempi (norsk)
Komposisjon: Etter angitt bass, etter pentaton skala og talekor etter oppgitte ord.
Stein: lydherming til dikt.
Tonearter: C, Am, F, Dm, G, Em, Cm, F# pentaton.
Samspill: 4-hendig, fløyte/fiolin, talekor (rap)

Pianoskolen 2 - Karneval

Teori: Alle viktige dur og moll akkorder, toneartsøvelser i F/Dm, G/Em og D/Hm, store, lille og enstrøken oktav, oppløsningstegn, kromatisk skala, notenavn (# og b), pedal, rytmer, rytmeskriving, tempi (norsk), basstonene
Akkorder: Akkorder i grunnstilling, boogie bass.
Foredrag: Pedal, sempre, simile, ad lib., rit., dim., marcato.
Komposisjon: Etter dikt, skrive ny B-del.
Ny toenart: D
Samspill: 4-hendig, 2 piano, fløyte/fiolin, talekor

Pianoskolen 3 - Fingrenes dans

Teori: Intervaller og akkorder, "ters kvart eller kvint", toneartsøvlese i Bb/Gm og Eb/Cm, D.S. al Fine, synkope, triol, pulsslag.
Akkorder: Omvendinger, arpeggio, Albertibass,
Foredrag: Tempi (italiensk)
Komposisjon: Melodibass (kontrapunkt og pentaton skal), Melodisk kobling, Albertibass, Vamp (improvisasjon)
Ny toneart: Eb, Gm
Samspill: 4-hendig, 2 piano, 4 piano, fløyte fiolin.

Pianoskolen 4 — Niste på reisen

Teori: Tonearter, oktavenes navn, notenavn, harmonilære, punkterte noter og trioler, den musikalske setning, telling, rytmer, toneartsøvelser i A/F#m, å lage konsert.
Akkorder: Harmonilære (trinnanalyse), septimakkorder, rullende oktav, none og desim.
Foredrag: Tempi, a tempo, cantabile, con amore, dolce, piú mosso, dobbeltslag.
Komposisjon: En insektverden, Metamorfose, Melodien, Harmonilære og Blues.
Ny toneart: A
Samspill: 4-hendig, 2 piano, klavertrio, fløyte/fiolin, talekor

Pianoskolen 5 — Kameleons lunsj

Teori: Rene og forstørrede/form. intervaller, akkompagnement, toneartsøvelser i E/C#m, akkorder, metronomen.
Akkorder: Akkorden i høyre hånd, akkompagnement, bassmarkering og vekselbass.
Foredrag: Praltrille, mordent, assoluto, allargando, assai, molto, espressione, teneramente, accel. tempi.
Komposisjon: Morild, Ostinat, Akkordrekke, Akkompagnement, Kadens som musikk, Motiv
som komposisjon, Fantasi (akkordisk).
Ny toneart E
Samspill: 4-hendig, 2 piano, klavertrio, fløyte/fiolin, talekor

Pianoskolen 6—Albatross

Teori: Kadens analyse, å bygge akkorder, kvintsirkelen, utvidet harmonisering, dorisk skala, kvintol.
Akkorder: Akkorder i spredt leie, bidominanter, jazz-akkoder.
Foredrag: Facile, con brio, fuoco, giocoso, secco, ten., 2. volta, largamente, tramquillo, tenerezza, scherzando, lento, sostenuto, stringendo, dobbel-kadens og trille.
Komposisjon: Mikroskop, Jazz-etyde, Chaconne, Å bygge akkorder (en vignett) og å lage improvisasjoner (Girls)
Ny toneart: H, Ab/F#m og G-dorisk.
Samspill: 4-hendig, 2 piano, klavertrio og spillestemmer.

Baard Tronvold: Pianobok 6 - Albatross

Ikke på lager
Art.nr: 103206
335,-
Vennligst velg

Dette er den siste boken i Bård Tronvolds store metodeverk for piano.

Bøkene inneholder et moderne repertoar, og gir god pedagogisk progresjon i forhold til besifringsspill, metode, samspill, rytme, komposisjon og teori. I tillegg kaster tekstene et muntert blikk på musikken, instrumenter og utøverne.

Til alle bøkene følger det med en CD som inneholder et utvalg av stykkene og tekstene i bøkene. På siste del av platen finner du flere samspillsarrangementer som du kan spille sammen med.

Fra forordet:
”Albatross” er 6. og siste bind i denne pianoskolen, som startet med begynner-opplæring, og som nå vil bli ført fram til konservatorienivå. Musikken i denne boken dekker popmusikk, med spe­siell fokus på jazz, og de fleste musikkhistoriske epokene fram til i dag. Boken har et omfangsrikt utvalg av stykker. Det ligger flere klare fordeler i et stort undervisningsrepertoar. Eleven kan på denne måten lettere finne den musikken som han liker, han vil kunne skoleres i flere stilretninger og han kan finne musikalske og tekniske utfordringer som ligger utenfor den trinnvise pedago­giske læringsmodellen. Det er en fordel at elevene har gjennomgått de første bøkene i skolen.

Utfyllende beskrivelse av serien:

Besifringsspill

Besifringsspill er et av de tema denne skolen er bygd opp rundt. Besifringsspillet har en opp­bygning med stoff som bygger på hverandre, fra det enkle mot det komplekse. I bok 6 innføres akkorder i spredt leie og jazz-akkorder. Avsnittet som omhandler jazz kan virke komplisert, men det er ikke nødvendig å forstå alt for å spille musikken i boken. Det meste av musikken er skrevet ut med vanlige noter. La heller teorien modnes litt over tid og se om eleven har spesiell interesse for dette. Selv om skolen har mange fine besifringsstykker vil det være en fordel å ha en god sangbok eller ”Real Book” ved siden av.

Samspill

Hver bok har også et godt utvalg av samspillstoff. I denne boken finner du et 4-hendige stykke, stykke for 2 piano, en klavertrio og spillestemmer for fløyte eller fiolin.

Komposisjon og teori

Teoridelen er ofte knyttet opp mot praktisk oppgaver i form av små komposisjoner og arrange­menter. Det påfølgende musikkstykket i boken vil dessuten berøre den teorien som er gitt. I den­ne boken får eleven trening i komposisjon gjennom stykkene/oppgavene Mikroskop, Jazz-etyde, Chaconne, Å bygge akkorder (en vignett) og å lage improvisasjoner (Girls)

CD-en

CD-en skal være en inspirasjon til å komme i gang med stoffet. I innspillingene er det brukt både piano og synt. Synten er brukt for å vise et større klanglig rom der gjerne noen av spillestemmene bak i boken er lagt til. I slutten av hver CD finner du en samspilldel hvor eleven selv må spille sammen med et arran­gement. Dette vil lette arbeidet med samspill og trygge at også pianister kan spille like rytmisk som andre orkestermusikere. Du finner en CD-oversikt på siste side i boken.

Musikalske elementer

Teori: Kadens analyse, å bygge akkorder, kvintsirkelen, utvidet harmonisering, dorisk skala, kvintol.
Akkorder: Akkorder i spredt leie, bidominanter, jazz-akkoder.
Foredrag: Facile, con brio, fuoco, giocoso, secco, ten., 2. volta, largamente, tramquillo, tenerezza, scherzando, lento, sostenuto, stringendo, dobbel-kadens og trille.
Komposisjon: Mikroskop, Jazz-etyde, Chaconne, Å bygge akkorder (en vignett) og å lage improvisasjoner (Girls)
Ny toneart: H, Ab/F#m og G-dorisk. 
Samspill: 4-hendig, 2 piano, klavertrio og spillestemmer. 

PROGRESJON I MUSIKALSKE ELEMENTER FRA BOK 1 TIL BOK 6:

Pianoskolen 1 - Hiba Bokkara

Teori: Nøkler, notenavn, rytmer (med rytmeord) rytmeskriving, fingerstilling, fortegn, repetisjonstegn, D.C., hus 1 og 2.
Akkorder: Åpne akkorder. ”T, S og D” i små bevegelser (Hjem – Opp – Ned).
Foredrag: Styrkegrader, bindebue, legato, staccato, cresc., decresc., tempi (norsk)
Komposisjon: Etter angitt bass, etter pentaton skala og talekor etter oppgitte ord.
Stein: lydherming til dikt.
Tonearter: C, Am, F, Dm, G, Em, Cm, F# pentaton.
Samspill: 4-hendig, fløyte/fiolin, talekor (rap)

Pianoskolen 2 - Karneval

Teori: Alle viktige dur og moll akkorder, toneartsøvelser i F/Dm, G/Em og D/Hm, store, lille og enstrøken oktav, oppløsningstegn, kromatisk skala, notenavn (# og b), pedal, rytmer, rytmeskriving, tempi (norsk), basstonene
Akkorder: Akkorder i grunnstilling, boogie bass.
Foredrag: Pedal, sempre, simile, ad lib., rit., dim., marcato.
Komposisjon: Etter dikt, skrive ny B-del.
Ny toenart: D
Samspill: 4-hendig, 2 piano, fløyte/fiolin, talekor

Pianoskolen 3 - Fingrenes dans

Teori: Intervaller og akkorder, "ters kvart eller kvint", toneartsøvlese i Bb/Gm og Eb/Cm, D.S. al Fine, synkope, triol, pulsslag.
Akkorder: Omvendinger, arpeggio, Albertibass,
Foredrag: Tempi (italiensk)
Komposisjon: Melodibass (kontrapunkt og pentaton skal), Melodisk kobling, Albertibass, Vamp (improvisasjon)
Ny toneart: Eb, Gm
Samspill: 4-hendig, 2 piano, 4 piano, fløyte fiolin.

Pianoskolen 4 — Niste på reisen

Teori: Tonearter, oktavenes navn, notenavn, harmonilære, punkterte noter og trioler, den musikalske setning, telling, rytmer, toneartsøvelser i A/F#m, å lage konsert.
Akkorder: Harmonilære (trinnanalyse), septimakkorder, rullende oktav, none og desim.
Foredrag: Tempi, a tempo, cantabile, con amore, dolce, piú mosso, dobbeltslag.
Komposisjon: En insektverden, Metamorfose, Melodien, Harmonilære og Blues.
Ny toneart: A
Samspill: 4-hendig, 2 piano, klavertrio, fløyte/fiolin, talekor

Pianoskolen 5 — Kameleons lunsj

Teori: Rene og forstørrede/form. intervaller, akkompagnement, toneartsøvelser i E/C#m, akkorder, metronomen.
Akkorder: Akkorden i høyre hånd, akkompagnement, bassmarkering og vekselbass.
Foredrag: Praltrille, mordent, assoluto, allargando, assai, molto, espressione, teneramente, accel. tempi.
Komposisjon: Morild, Ostinat, Akkordrekke, Akkompagnement, Kadens som musikk, Motiv
som komposisjon, Fantasi (akkordisk).
Ny toneart E
Samspill: 4-hendig, 2 piano, klavertrio, fløyte/fiolin, talekor

Pianoskolen 6—Albatross

Teori: Kadens analyse, å bygge akkorder, kvintsirkelen, utvidet harmonisering, dorisk skala, kvintol.
Akkorder: Akkorder i spredt leie, bidominanter, jazz-akkoder.
Foredrag: Facile, con brio, fuoco, giocoso, secco, ten., 2. volta, largamente, tramquillo, tenerezza, scherzando, lento, sostenuto, stringendo, dobbel-kadens og trille.
Komposisjon: Mikroskop, Jazz-etyde, Chaconne, Å bygge akkorder (en vignett) og å lage improvisasjoner (Girls)
Ny toneart: H, Ab/F#m og G-dorisk.
Samspill: 4-hendig, 2 piano, klavertrio og spillestemmer.

×
Produktet du valgte er lagt i handlekurven