Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Nå spiller vi... Grundig innføring i besifringsspill

Cantando

Nå spiller vi…
Grundig innføring i besifringsspill.
Av Ingebrigt Bjelland.

Fra forordet:
Opplegget her gir ei brei innføring i besifringsspill. Det går fra melodier med to akkorder (besifringstegn) til melodier der du skifter eller forandrer akkorden for hver meloditone.
Jeg har lagt stor vekt på variasjon i utøvelsen av de forskjellige melodiene. Tre og fire ulike spillemåter går igjen i de fleste av dem.

Opplegget passer for:
Kulturskolen, andre skoleslag og ellers den som vil lære besifringsspill.