Verden i sang - revidert utgave

Norsk Musikforlag

Her er sanger som burde dekke alle behov og ønsker til musikkfaget i skolen, såvel som temabasert og tverrfaglig undervisning.
Sangene er i gitarvennlige, sangbare tonearter med enkel og praktisk besifring.

Samlet og redigert av Thor Bjørn Neby og Per Arne Olsen.

Fra forordet:

I innholdsfortegnelsen er stoffet organisert med tanke på å motivere til temabasert og tverrfaglig undervisning med utgangspunkt i læreplanen for grunnskolen og den videregående skolen.

Sangene varierer selvsagt i vanskelighetsgrad, men la deg ikke skremme. Det har vært et hovedpoeng under utvelgelse og tilretteleggelse at mange av sangene er enkelt besifret, har gitarvennlige tonearter og ligger i et komfortabelt sanglig toneleie. Vi håper at denne brukervennligheten vil bidra til at flere går løs på sanger som i andre sangbøker kan virke vanskelige p.g.a. krevende besifring og til tider utilgjengelige tonearter. Vi tror at de som ønsker flere besifringsmessige utfordringer selv klarer å utfylle sangene med tilleggs- og erstatningsakkorder. Mange av de gitarvennlige sangene har i tillegg henvisninger til en side med forenklingsakkorder.

Boka har også et appendiks med de vanligste akkordene presentert som noter, som gitargrep og som pianoakkorder. Her får du også noen enkle tips til transponering.

Noen av sangene er arrangert flerstemt (primært trestemt; sopran- alt - bass). Dette gjelder blant annet julesanger og afrikanske sanger. Mange av sangene har innskrevne 2. stemmer der det er en naturlig del av det sanglige uttrykket. 

Sangboka ønsker også å slå et slag for de "estetiske møteplassene" i skole og samfunn. I vårt samfunn hvor konkurranse og fragmentert spesialisering er viktige kjennetegn, trenger vi å gjenreise fellesskapsformer hvor menneskelige relasjoner er framtredende. Det sterke fellesskapet som skapes gjennom sang kan bli en av disse "estetiske møteplassene".

INNHOLD