Forbehold om prisendring på importvarer - Les mer her

Noen salmer fra nord

Orkana forlag

Kirkemusikksenter Nord og Kirkelig Utdanningsenter i Nord, i samarbeid med Orkana forlag, har utgitt en bok med 93 salmer som på ulike måter har tilknytning til Nord-Norge.
Alle salmer er arrangert 4-stemmig.

Salmene er samlet i fem kapitler:
I. Noen salmer av Elias Blix
II. Noen salmer av Petter Dass
III. Noen samiske og kvenske/finske salmer
IV. Noen religiøse folketoner fra Nordland
V. Noen salmer og sanger fra vår egen tid

Det er stor bredde i både tekstene og melodiene som presenteres.
Her er ukjente tekster av Petter Dass og Elias Blix og vakre religiøse folketoner.
Her er tekster på de tre samiske språkene og på kvensk/finsk, og sanger og salmer fra vår egen tid.
Boken avspeiler i tekster og melodier bredden og mangfoldet i nordnorsk salmesang.